Õigusbüroo Verdict

Teie partner õigusküsimustes

Võtke meiega ühendust

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
medium-res

Teie partner õigusküsimustes

Võtke meiega ühendust

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.

Nõustame kliente erinevates õigusvaldkondades.

Eeskätt oleme keskendunud võlaõigusele, asjaõigusele ja äriõigusele.

Meie büroo klientideks on valdavalt Eesti keskmise suurusega ja väikeettevõtted ning eraisikud. Oleme abistanud ka kohalikku omavalitsust ja paljusid erinevaid korterühistuid.

Osutame  teenuseid eesti, vene ja inglise keeles.

 

Õigusteenused

 • Võlaõiguslik õigusabi
 • Äriõiguslik õigusabi
 • Juriidiline nõustamine ja konsultatsioonid
 • Erinevate juriidiliste dokumentide ja lepingute koostamine
 • Täitemenetlus
 • Pärimismenetlus

 

Inkassoteenused

 • Võlaportfellide ost
 • Võlanõuete ost
 • Korteriühistu võlgnike haldamine
 • Võlanõuete haldamine
 • Pankrotimenetlus ja saneerimine

 

Meie põhimõtted

Individuaalsus

Keskendume oma tegevuses klientidele parima õigusliku lahenduse leidmisele lähenedes igale kliendile individuaalselt ning võttes arvesse just tema erisoove ja vajadusi.

Me ei karda vaielda ning oleme aastate jooksul edukalt esindanud oma kliente paljudes kohtumenetlustes, vahekohtutes, töövaidluskomisjonis ja üürivaidluskomisjonis.  Oleme oma eesmärgiks seadnud aga vaidluste ennetamise kuivõrd läbirääkimistel saavutatud tulemus on üldjuhul kliendile majanduslikult soodsaim ja kiireim lahendus.

 

Kogemus

Pikaajaline kogemus on väärtus, mis iseloomustab kõiki meie töötajaid, kes on varasemalt töötanud kohtus, kohtutäituribüroos ja teistes õigusbüroodes. Kliendile parima tulemuse saavutamise eesmärgil teeme igapäevast koostööd meie püsipartneriks olevate advokaadibüroodega. Sageli kaasame nõustajate ringi kogenud raamatupidajad ja maksunõustajad.

Vaidlustes oleme esindanud nii hagejaid kui kostjaid, võlgnikke ja võlausaldajaid, töötajaid ja tööandjaid, mis on andnud meile hindamatu kogemuse klientide huvide kaitseks.

 

Aitamine

Saate meilt abi siis, kui Teil on tegemist jultunud võlgnikuga, kes ei kavatsegi oma kohustusi täita. Me teeme seda selleks, et võlgnik saaks aru – tal ei ole edaspidi võimalik rahulikult elada seni kuni ta on oma kohustused nõuetekohaselt täitnud.

Saate meilt abi ka siis, kui olete jäänud võlgu kuid selle tasumine osutub võimatuks kuna ebaaus võlausaldaja mõtleb välja üha uusi ja uusi nõudeid. Me teeme kõik selleks, et võlasuhted saaksid fikseeritud üheselt mõistetavas kokkuleppes ning võla tasumiseks oleks mõistlik aeg.

Sageli satuvad hätta korteriühistud, kelle liikmete seas on neid, kes ei tasu makseid ning tahavad elada teiste kulul. Võtame taolised võlglased käsile ning teeme neile selgeks, et kui nad oma kohustusi ei täida, siis tuleb neil oma eluasemest loobuda, et majja saaks asuda uus elanik, kes austab korteriühistus kehtivaid reegleid. Me teeme kõik selleks, et te ei peaks enam teiste eest makseid tasuma.

 

Tasu

Oleme oma töös keskendunud kvaliteetse teenuse osutamisele ning usume, et hea töö on väärt ka korralikku tasu. Samas oleme me veendunud, et heal tasemel õigusabi ei tohi olla luksuskaup, millele vaid vähestel on ligipääs. Oleme tasu maksmise osas leidnud sobiva lahendi kõikide klientide jaoks ning väga sageli saavutame olukorra, kus lõpuks tasub kõik kulud meie kliendi vastaspool.

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check this field.

Õigusbüroo Verdict

Jagatud mure on lahenduse algus. Võtke meiega ühendust ja leiame lahenduse

Aadress

Laki 14a, Tallinn