Ettevõtete asutamine ja likvideerimine

Ettevõtte asutamine on tänasel päeval üsna lihtne, siiski võib tekkida küsimusi, millele ise vastust ei leia. Meie kogenud juristid nõustavad Teid firma asutamist puudutavates küsimustes ja koostavad vajalikud dokumendid.

Eestis on võimalik asutada mitut erinevat liiki ettevõtteid. Üldjuhul soovitame teha valik aktsiaseltsi või osaühingu vahel. Mõlemal juhul piirneb omaniku vastutus ettevõttesse paigutatud kapitaliga kuid aktsiaseltsi asutamisel on miinimumkapital 25 000 eurot samas, kui osaühing on võimalik asutada ka selliselt, et osakapital makstakse sisse alles siis, kui ettevõte on edukalt tegutsema asunud. Valdavalt kasutatakse aktsiaseltsi juhul, kui tegemist on ettevõttega, millel on rohkem omanikke.

 

Osanike kokkulepe

Mitme osaniku korral soovitame sõlmida ka osanike kokkuleppe, mis reguleerib osanike vahelisi suhteid ja aitab vältida hilisemaid vaidlusi ettevõtte juhtimist ja kasumi jagamist puudutavates küsimustes.

 

Likvideerimine

Kui ettevõte on oma eesmärgid täitnud ja tegevuse lõpetanud, siis oleks soovitatav see ka likvideerida.
Likvideerimine võtab aega 6-12 kuud. Vajadusel võtame firma üle ja kogu edasine asjaajamine jääb meie kanda. Meie kanda jääb ka vajadusel suhtlus ja läbirääkimised võlausaldajatega.

 

Pankrotiavaldus

Kui ettevõtte kohustused on suuremad, kui varad ja võlausaldajatega läbirääkimised ei õnnestu, siis tuleb esitada kohtusse pankrotiavaldus ja viia läbi pankrotimenetlus. See toob endaga kaasa palju paberitööd ning suhtlust pankrotihalduri, kohtuniku ja võlausaldajatega. Saame suure osa sellest võtta enda kanda, et saaksite ise jätkata uute ettevõtmistega.

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check this field.

Õigusbüroo Verdict

Jagatud mure on lahenduse algus. Võtke meiega ühendust ja leiame lahenduse

Aadress

Laki 14a, Tallinn