Juriidiliste dokumentide koostamine

Paljud probleemid saavad alguse sellest, et pooled ei sõlmi kirjalikke lepinguid ning suuliselt kokkulepitut mäletavad pooled erinevalt. Õiguslikult korrektselt koostatud ja poolte tegelikku tahet selgelt väljendavad dokumendid aitavad sageli vältida hilisemaid vaidlusi.

Kui vajate abi pädevate dokumentide koostamisel, siis saavad aidata meie büroo spetsialistid.

 

Korrektsed lepingud on eduka äri alus

Lepingud on eduka äri nurgakiviks. Tegutsev ettevõte sõlmib praktiliselt iga päev mõne müügilepingu, lepingu finantsasutuse või töötajaga.

On oluline, et sõlmitud lepingud lähtuksid just meie firma huvidest ning nendest ei tekiks vaidlusi. Lepingute sõlmimisel tuleb olulist rõhku panna läbirääkimistele.

Üheselt mõistetavad ja läbiräägitud lepingud on kõige parem võimalus probleemide ennetamiseks ning võimalike riskide maandamiseks. Korralik leping tagab positiivse tulemuse ja vähendab vaidlusi.

 

Ettevõtte sisedokumendid muudavad töö efektiivsemaks

Iga ettevõte, millel on töötajad, vajab ettevõtte sisedokumentatsiooni, milles reguleeritakse töötaja ja ettevõtte vahelised suhted.

Kui Teil on vaja ametijuhendeid, töösisekorda, andmekaitset või ärisaladusi reguleerivaid dokumente, siis pöörduge meie poole. Saame teid kindlasti aidata.

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check this field.

Õigusbüroo Verdict

Jagatud mure on lahenduse algus. Võtke meiega ühendust ja leiame lahenduse

Aadress

Laki 14a, Tallinn