Inkassoteenus

Võlausaldajale

Kui võlgnikud ei täida oma kohustusi, siis tähendab iga päev täiendavat viivitust Teie jaoks raha kaotust. Mida varem saab alustada võlgade sissenõudmisega, seda paremad on tulemused. Seega soovitame tegutseda viivitamatult ja kasutada probleemide korral meie kogenud juristide abi.

Pakume oma klientidele alljärgnevaid teenuseid:

  • võlgade sissenõudmine kohtuvälises menetluses;
  • võlgade sissenõudmine kohtumenetluses;
  • esindamine läbirääkimistel ja pankrotimenetluses;
  • potentsiaalsete klientide taustauuring;
  • nõustamine võlaõiguslikes küsimustes – lepingute koostamine ja analüüs, pretensioonide koostamine jne;
  • võlanõuete ostmine.

 

Korteriühistutele

Sageli on korteriomanikelt raske võlgnevusi sisse nõuda kuna KÜ juhtkond ja võlgnik on sama maja elanikud ning KÜ juhid ei taha minna tülli oma naabriga. Probleemide vältimiseks on võimalik kasutada meie asjatundlike juristide abi, keda ei häiri isiklikud suhted.

Aidata saame ka siis, kui võlgnik on surnud ja pärijad puuduvad.

Võimalik on hooldaja määramine ja kohtu loal korteri välja üürimine, millest teenitud tulu saab kasutada võlgnevuste tasumiseks.

Samuti saame aidata pärimismenetluse läbiviimisel ja vajadusel pärandvara (korteri) suhtes pankrotimenetluse läbiviimisel. Selle käigus on võimalik korter võõrandada uuele omanikule, kes on maksejõuline.

Oma koostööpartnerite abil saame aidata ka siis, kui võlglased on Eestist lahkunud.

 

Võlgnikule

Vaatamata kõikidele pingutustele võib tekkida olukordi, kus meist endist sõltumatult, ei ole kohustuste täitmine alati võimalik. Maksete tasumisega viivitamine võib kaasa tuua aga võla olulise suurenemise kuna lisanduvad leppetrahvid, viivised, kohtukulud ja kohtutäituri tasud. Seetõttu ei tohiks probleemide tekkimisel viivitada vaid asuda võlausaldajaga läbirääkimistesse, et jõuda võla tasumise osas kokkuleppele tingimustes, mida võlgnik täita suudab. Alati ei pruugi see aga õnnestuda ning põhjus võib peituda nii võlausaldaja enese raskes olukorras, mõnikord aga ka tema pahatahtlikkuses. Nii mõnigi võlausaldaja üritab rasket olukorda ära kasutada ja esitada võlgniku vastu kas ülepaisutatud või täiesti põhjendamatuid nõudeid.

Seega, kui olete sattunud makseraskustesse ja võlausaldajaga kokkuleppele saamine ei õnnestu, siis soovitame ühendust võtta meie bürooga.  Teid aitavad meie kogenud võlanõustajad ja juristid.

 

Tasustamine

Oleme tasu maksmise osas leidnud sobiva lahendi kõikide klientide jaoks ning väga sageli saavutame olukorra, kus lõpuks tasub kõik kulud meie kliendi vastaspool. Üldjuhul toimub meile tasu maksmine vastavalt laekumistele. Tasu suurus sõltub nõuete vanusest, mahust ja kvaliteedist.

Juhul, kui soovite oma võlgnevust kiiremini kätte saada, siis oleme valmis kaaluma ka võlaportfelli ostu. See võimaldab Teil võla kiiresti kätte saada ja jätkata igapäevaste toimetustega, võlgade sissenõudmine on edaspidi üksnes meie mure.

Inkassoteenused

Aitame Teil Teie raha tagasi tuua, võttes aeganõudva suhtlemise võlglastega endale. Kokkuleppel ostame võlanõudeid ja nõueteportfelle.

Võlanõuete ost

volanouete-ost

Võlgade sissenõudmine

volgade-sissenoudmine

Võlaportfellide ost

volaportfellide-ost

Korteriühistutele

korteriuhistu-volglased

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check this field.

Õigusbüroo Verdict

Jagatud mure on lahenduse algus. Võtke meiega ühendust ja leiame lahenduse

Aadress

Laki 14a, Tallinn